Edebiyat Ortamı Biyografi Kitaplarıyla Şair ve Yazarların Hayatlarına İniyor

Her sene derin inceleme ve derlemeler sonucu okurlarına öykü ve şiir yıllığı gibi farklı çalışmalar sunmayı amaçlayan Edebiyat Ortamı Dergisi, uzun süredir yayınlanan her yeni sayısının yanında bir şairin biyografi kitabını hediye ediyor. Arif Ay, Erdem Dönmez, Mehmet Atilla Maraş'ın  özenle yaptığı araştırmalar sonucu şiirimizin dev isimleri olan Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt gibi değerli şairlerin hayatlarına, şiirlerine bir akademisyen ciddiyetiyle ve bir şair zarafetiyle iniliyor. 

Arif Ay - Fuzuli'nin Yalnızlık Arkadaşı: Sezai Karakoç 

Usta şair Arif Ay, Türk şiirinin en büyük isimlerinden biri olan Sezai Karakoç'u anlattığı bu kitabında şairin hayatı, sanatı, sanat görüşü ve şiiiri üzerinde dikkatle duruyor.  Sezai Karakoç şiirinin İkinci Yeni Şiiriyle akraba olup olmadığı, Karakoç'un şiirle alakalı görüşlerine yer veren bu değerli çalışmada şair hakkında yazılmış olann kitapların da pek çoğunu bulabileceksiniz.  Kitap Arif Ay'ın Sezai Karakoç için yazdığı portre yazısıyla başlıyor. Arif Ay'ın gözünden Sezai Karakoç.

“Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş Veli’nin, Hacı Bayram Veli’nin, Mevlâna’nın yüzyılımıza düşen izdüşümü; bir medeniyet mefkûrecisi. Onlar, Moğol istilasıyla, Haçlı Savaşları’yla tarumar olan Anadolu’nun dirilişini gerçekleştirmişlerdi. Bu yüzyılda da aynı misyonu yüklenenlerden biri de Sezai Karakoç’tur. Bir kaynak suyu kadar tabiî; arı-duru bir sanat ve fikir mimarı. O, “ulu hocalar”ın öğretemediklerini öğreten öğreti ustası. Bir haberci, bir muştucu. 10 11 İslam coğrafyasının fikir seyyahı. Hacca gitmeden haccı anlatan. Şeyh Galip’in sakalsızı. Fuzuli’nin yalnızlık arkadaşı"

 Arif Ay- Direnişin Klas Hali : Nuri Pakdil

Sezaş Karakoç kitabından sonra Arif Ay bir başka büyük şairin Nuri Pakdil'in biyografisini, şairin hayatına ve kişiliğine yakışır bir başlıkla sunuyor okuruna. Nuri Pakdil'in yaşamı, hayat ve şiir görüşü, durduğu nokta üzerinde oldukça başarılı bir çalışma olan kitap edebiyat araştırmaları yapanlar için de büyük bir kaynak. Pakdil'in şiir ve yazılarında yer alan imgeler üzerinde duran Direnişin Klas Hali kitabında ayrıca şairin bir gününün anlatıldığı bölüm oldukça canlı. Arif Ay bu bölümde Nuri Pakdil'le yaşadığı bir olayı da okurlara aktarıyor.

“Yer: Erenköy Pazarı. Ayağımdaki çorabı ne zamandan beri giydiğimi soruyor, Nuri Pakdil. ‘Bir yıldır giyiyorum’ dedim. Önünden geçtiğimiz tezgahtan iki çift çorap satın aldı. Hemen oracıkta çoraplarımızı atıp, yenilerini giydik. ‘Ayak sağlığı için iki aydan fazla giyilmez bir çorap, sayın Ay’ dedi.”

Erdem Dönmez- Bir Umran Şairi: Erdem Bayazıt


Daha önce de pek çok dergide yazan, genç ve oldukça üretken bir akademisyen olan Erdem Dönmez, Edebiyat Ortamı okurlarına Erdem Bayazıt'ı tanıtıyor bu kitabında. Dönmez'in sosyolojij tespitleriyle de renklendirdiği kitapta Bayazıt'ın Yedi Güzel Adam'a abilik etmesinden, bu şiir oluşumuna ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'a, şairin poetikasından varoluşsal sıkıntılarının içindeki tasavvuf düşüncesine, İslam düşüncesi ışığında şekillenen hayatı ve şiirine dair her şey bulunuyor. Şairin kullandığı temalar üzerinde de duran Dönmez'in kitabı Erdem Bayazıt okurları için oldukça değerli bir kaynak görevi görecektir.

Mehmet Atilla Maraş- Çorak Toprakta Akan Şair: Mehmet Akif İnan

Mehmet Atilla Maraş Edebiyat Ortamı'nın biyografi kitapları arasına Mehmet Akif İnan'ı eklerken şairin renkli yaşantısını okurlara sunuyor. Oldukça ilginç bir biyografi özelliği taşıyan kitapta şairin hayatına, şiirine, kitaplarına uzun uzun değinilirken onun televizyon programları ve çiğ köfte merakına da değinilmesi kitabı oldukça neşeli hale getiriyor