Öncesi Mavi Emre Döğer

çirkinler de sever

güneşin kokusu olan bir yerde
omuzları gül açar 
güneşin tadı olan bir yerde
durup bekliyorken gelmeyişini
eksik ve adı konmamış 
dışa ulaşmamış
ırmakları
bekliyorken bekleyişini
kimse bilmez
omuzlarını
gül açıyorken