SATIŞ NOKTALARI


 
Kitap Yurdu
www.kitapyurdu.com

Ankara: Dost (Karanfil sk.), Turhan, Birleşik, Akçağ, Kurtuba
İstanbul: Simurg, Mephisto, Pandora, İz (Cağaloğlu)
İzmir: Pan Kitabevi, Kitapsan

0.312.229 82 44 no.lu telefondan bilgi alınabilir ve talepte bulunulabilir.